เข้าสู่ระบบ   

 
   

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 
วิธีและช่องทางการชำระเงิน

 
ท่านสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้
 
1. ชำระเงินสดทันทีเมื่อได้รับสินค้า
2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังนี้
 
ชื่อบัญชี "บริษัท จัสคอล ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด"
 
ท่านสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกธนาคาร ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน
 
 
ธนาคาร
 
 
สาขา
 
เลขที่บัญชี
 
ประเภท
 
ไทยพาณิชย์
 
 
คลองตัน 
 
0 2 8 - 2 9 3 7 3 1 - 6  
 
ออมทรัพย์
 
กรุงเทพ
 
 
หัวหมาก 
 
1 8 0 - 8 4 7 1 9 8 - 9 
 
ออมทรัพย์
 
ทหารไทย
 
 
พัฒนาการ
 
1 1 6 - 2 1 5 3 5 8 - 7
 
ออมทรัพย์
 
กสิกรไทย
 
 
สุขุมวิท 33
 
0 0 3 - 2 3 0 0 4 7 - 4
 
ออมทรัพย์
 
กรุงไทย
 
 
พัฒนาการ 17
 
0 6 4 - 0 2 0 4 6 1 - 9
 
ออมทรัพย์
        
        * กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน ยืนยันการชำระเงินด้วยค่ะ   
 
        เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
        Fax: 02-385-2115 โดยระบุชื่อผู้ติดต่อ
        E-mail : justcall08@gmail.com โดยระบุชื่อผู้ติดต่อ
 
 
3. ชำระด้วยบัตรเครดิต visa หรือ master เมื่อได้รับสินค้าครบเรียบร้อย
4. เครดิต (วางบิลและรับเช็ค เมื่อครบกำหนด) **สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเครดิตแล้วเท่านั้น**
 
วิธีการเปิดบัญชีเครดิต  Term of credit

 
เตรียมหลักฐานของท่านดังนี้
 
a. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ ไม่เกิน 90 วัน
b. สำเนาหนังสือรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 90 วัน
c. สำเนาหนังสือรับรองตราประทับบริษัทฯ (อบจ.4) (เอกสารต้องลงนามพร้อม ประทับตราของบริษัทฯ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 
ขั้นตอนการส่งหลักฐาน
 
1. ส่งหลักฐานของท่านดังกล่าวทาง แฟ็กซ์ หรือ e-mail
2. ภายใน 2 วัน ท่านรอรับเอกสาร ใบขอเปิดบัญชีเครดิตการซื้อสินค้า ทาง แฟ็กซ์ หรือ e-mail เพื่อกรอกข้อมูลขอเปิดบัญชีเครดิต
3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งกลับมาทาง แฟ็กซ์ หรือ e-mail ได้เลยนะคะ
4. ทางบริษัทฯจะพิจารณา และแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 7 วัน ค่ะ
5. หลังจากท่านได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีเครดิตแล้ว ทางบริษัทฯ ขอรับสำเนาเอกสารที่มีลายเซ็นต์ตัวจริง โดยส่งทางไปรษณีย์ ได้ค่ะ 
(เงื่อนไขการเปิดบัญชีเครดิตจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณาเท่านั้น)
 
วิธีการเปลี่ยน/คืน สินค้า (บริษัทฯ รับ เปลี่ยน/คืน สินค้าภายใน 7 วัน)
 
1. สินค้าหรือราคาไม่ตรงตาม ใบสั่งซื้อของลูกค้า
2. สินค้าส่งไม่ทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
3. สินค้าชำรุด เสียหาย แตก หัก (คืนในวันส่งสินค้าทันที)
4. สินค้าหมดอายุ /อายุสั้นเกินไป
 
สินค้าที่ ทางบริษัทฯ จะรับเปลี่ยนหรือคืนนั้น จะต้องอยู่ในสภาพบรรจุภัณฑ์เรียบร้อย เหมือนเดิม
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืน สินค้า