"สะดวกยิ่งขึ้น"

ด้วยช่องทางการชำระเงินออนไลน์ผ่าน Mobile-Banking

วิธีและช่องทางการชำระเงิน 

ท่านสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้าได้ทันที หลังได้รับสินค้า ผ่าน                                                                    M-Banking , ATM หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ไปยังบัญชีด้านล่างนี้

ชื่อบัญชี "บริษัท จัสคอล ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด"