อุปกรณ์ทางการแพทย์

เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล OMRON

แพค 1 ชิ้น

เช็กสต๊อกและราคาสินค้าโปรดเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก

สำลีก้าน เอเวอร์กรีน แบบกระปุก

กป. 100 ชิ้น

เช็กสต๊อกและราคาสินค้าโปรดเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก

ถุงมือแพทย์ PRO GLOVES ชนิดมีแป้ง L

กล่อง 100 ชิ้น

เช็กสต๊อกและราคาสินค้าโปรดเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก

ถุงมือแพทย์ PRO GLOVES ชนิดไม่มีแป้ง L

กล่อง 100 ชิ้น

เช็กสต๊อกและราคาสินค้าโปรดเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก

ถุงมือแพทย์ PRO GLOVES ชนิดมีแป้ง M

กล่อง 100 ชิ้น

เช็กสต๊อกและราคาสินค้าโปรดเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก

ถุงมือแพทย์ PRO GLOVES ชนิดมีแป้ง S

กล่อง 100 ชิ้น

เช็กสต๊อกและราคาสินค้าโปรดเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก

สำลีก้าน เอเวอร์กรีน

แพค 100 ชิ้น

เช็กสต๊อกและราคาสินค้าโปรดเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก

ไม้ป้ายยา

แพค 100 ชิ้น

เช็กสต๊อกและราคาสินค้าโปรดเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก

ไม้พันสำลี

กล่อง 50 ชิ้น

เช็กสต๊อกและราคาสินค้าโปรดเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก