ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2508

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

ประวัติความเป็นมาของ จัสคอล

History of  JustCall Office Supply

บริษัท จัสคอล ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด ได้ตั้งขึ้นจากร้านขายสินค้าอุปโภค บริโภค บนถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 แบบอาคารพานิชย์ 1 คูหา และได้ขยายกิจการเป็นรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต 3 คูหา เมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยเพิ่มจำนวนสินค้าและจัดรูปแบบร้านให้มีความทันสมัยมากขึ้น


ในปี 2536 ได้เริ่มเปิดแผนกขายสินค้าให้ลูกค้าประเภทสถาบัน โดยมีแนวคิด ยกซุปเปอร์มาร์เก็ตมาบริการถึงที่ ทำให้บริษัทมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่ง ในปีพ.ศ. 2550 จึงได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด ภายใต้ชื่อ บริษัท จัสคอล ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด ทั้งยังได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองและรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น โดยมีการบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงที่ และ เพิ่มขยายกลุ่มสินค้าให้หลากหลาย ครบครันมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการในสำนักงานที่มุ่งในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า” 

ค่านิยม (Values)

Sincere

จริงใจ

Agile

รวดเร็ว

Flexibile

ยืดหยุ่น